Skip to content
Bel ons: 0252-706606 Inschrijven Spoed Huisregels

Vergoedingen

Tandartskosten kunnen hoog uitvallen, zeker als er onverhoopt iets mankeert aan je gebit. Het is daarom handig om te weten in hoeverre de basis- en aanvullende tandartsverzekering dekking biedt voor tandheelkundige zorg.

De basisverzekering biedt voor volwassenen geen dekking voor tandartskosten. Uitzonderingen hierop zijn bepaalde chirurgische ingrepen, zoals het trekken van verstandskiezen.

Verzekerden hebben daarom de optie om zich aanvullend te verzekeren of de kosten zelf te betalen.

Precies weten wat er vergoed wordt?

Wanneer u het inschrijfformulier compleet heeft ingevuld kunnen wij door middel van Pien support de exacte vergoedingen berekenen, dan weet u precies wat er wel en niet vergoedt wordt.

Vergoeding basisverzekering

Bij een vergoeding van tandartskosten uit de basisverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoeding voor volwassenen en kinderen tot 18 jaar.

Kinderen (tot 18 jaar)

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op volledige vergoeding voor:

  • Consulten
  • Mondhygiëne
  • Vullingen
  • Een aantal overige behandelingen, zoals sealen

Op indicatie van onze tandartsen zijn er meerdere controles per jaar nodig.

Kinderen hebben geen recht op vergoeding voor: orthodontie, kronen, inlays, bruggen, bleken van tanden en implantaten. Dit soort behandelingen worden alleen in combinatie met een aanvullende tandartsverzekering vergoed.

Raadpleeg de polis of zorgverzekeraar voor een specifiek overzicht van de vergoedingen en voorwaarden. 

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Vanaf 18 jaar wordt tandheelkunde alleen in bijzondere gevallen vergoed, bijvoorbeeld de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp. In de basispolis staat beschreven wanneer daar sprake van is.

Daarnaast heeft men recht op een gedeeltelijke vergoeding van een kunstgebit of prothese, namelijk 75%, één keer per vijf jaar. Hier betaal je ook een eigen risico voor.

Voor alle verzekerden

In sommige gevallen dekt de basisverzekering de kosten van alle verzekerden, bijvoorbeeld als er vanwege een ernstige stoornis sprake is van afwijkingen in de kaak/mond. Er is dan specialistische mondzorg nodig.

Vergoeding tandartsverzekering

Als je op zoek bent naar een ruimere vergoeding voor tandheelkundige zorg, is het mogelijk om een tandartsverzekering af te sluiten. Daarbij zijn vijf zaken belangrijk:

  1. Welk bedrag wordt vergoed? Dit is het bedrag dat de zorgverzekeraar maximaal uitkeert
  2. Welk percentage van het bedrag wordt vergoed? Verzekeraars hanteren vaak een vergoedingspercentage tot een bepaald maximum
  3. Welke soorten tandheelkundige behandelingen worden vergoed en wat bedraagt deze vergoeding? Een tandartsverzekering dekt soms niet alle behandelcodes of geeft hiervoor een lagere vergoeding
  4. Welke aanvullende voorwaarden zijn van toepassing? Geldt er bijvoorbeeld een medische selectie of wachttijd voor de verzekering?

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/tandarts

Back To Top